Safacil App Vin Dekouvri diferans lan

SAFACIL

PAY

Byenvini sou Safacil

Kreye yon kat vityèl

Ou kapab kreye yon kat sou Safacil pou ka fè acha anliy.

Fè acha anliy

Achte ak Vann kriptomonè

Ou kapab itilize Safacil pou retire ak transfere kripto sou Moncash oswa Natcash.

Achte Crypto

Kòman itilize Safacil ?

Konekte epi rechaje

Otomatikman ou konekte ak imel oswa nimewo w, w ap ka rechaje kont lan ak Moncash oswa Natcash.

Achte oswa pataje

Ak kòb ou genyen sou Safacil lan w ap ka achte kripto, mete minit, rechaje kat vityèl ou, oswa voyel bay zanmiw aletranje.

Vin yon Patnè

Ou kapab itilize lyen afilye Safacil ou an pou ka fè lajan, chak moun ou envite ki fè acha ap fè w genyen 1.01 USDT.

Kreye yon kont kounya

Vin yon Machann

Mete Safacil pay nan biznis ou

W ap kapab fè depo ak retrè pou kliyan Safacil yo dirèkteman nan biznis ou.

Plis enfo

FAQ

Kisa ki Safacil lan ?

Se yon platfòm echanj k ap pèmèt ou achte ak vann kripto epi kreye kat vityèl pou fè acha anliy.

Kimoun ki ka itilize Safacil ?

Otomatikman ou gen yon kont ki verifye sou Safacil ou elijib pou itilize tout sèvis nou yo.

Eske Safacil fyab ?

Li enpotan lè ou pral itilize yon platfòm echanj pou verifye referans li, pou sa ou ka klike sou onglè apwopo Safacil pou ka wè patant ak sètifika leta Ayiti ak Etazini bay Safacil.

Ki avantaj ki gen nan Safacil ?

Safacil gen yon entèfas senp, tout depo Kripto monè yo fèt gratis, voye lajan bay moun gratis e sevis ki gen frè yo ba anpil.